16. Yüzyılda İstanbul: Kent-Saray-Günlük Yaşam

Y zy lda stanbul Kent Saray G nl k Ya am Y zy lda stanbul b y k l de bilgilendirici e lendirici ve d nden bug ne kar la t rma yapmaya elveri li resim okuma larla donat lm bir kitap Metin And stanbul a hayran bir stanbullu Gen ya ta ayr

 • Title: 16. Yüzyılda İstanbul: Kent-Saray-Günlük Yaşam
 • Author: Metin And
 • ISBN: 9789750818325
 • Page: 297
 • Format: Paperback
 • 16 Y zy lda stanbul, b y k l de bilgilendirici, e lendirici ve d nden bug ne kar la t rma yapmaya elveri li resim okuma larla donat lm bir kitap.Metin And, stanbul a hayran bir stanbullu Gen ya ta ayr l p k sa s reli ziyaretler i in gelip gitti i bu kente onu en parlak y zy l ndaki haliyle anlatarak borcunu demi 16 Y zy lda stanbul, b y k l de bilgilendi16 Y zy lda stanbul, b y k l de bilgilendirici, e lendirici ve d nden bug ne kar la t rma yapmaya elveri li resim okuma larla donat lm bir kitap.Metin And, stanbul a hayran bir stanbullu Gen ya ta ayr l p k sa s reli ziyaretler i in gelip gitti i bu kente onu en parlak y zy l ndaki haliyle anlatarak borcunu demi 16 Y zy lda stanbul, b y k l de bilgilendirici, e lendirici ve d nden bug ne kar la t rma yapmaya elveri li resim okuma larla donat lm bir kitap Asl nda yabanc lar n kalem ve f r as yla izilmi b y k bir stanbul Panoramas Bu panoramaya bak nca stanbul u Kent Saray G nl k Ya am gibi kesitlere b l nm olarak g r yorsunuz Her b l m kendi karakterine uygun resimlerle, resimlerde g r lenlere ili kin a klamalarla ele al nm ve stanbul yemye il, huzur i inde, toplumsal ya am uyumlu bir kent olarak yans t lm.16 Y zy lda stanbul, bu b y k kenti tan maya, sevmeye yard mc olacak, merak etti imiz bir ok soruyu cevapland racak, ad var kendisi yok ya da ancak izleri kalm Bizans ve Osmanl an tlar n eski izimleriyle tan mam z sa layacak, bug ne kalanlar n ise eskiden nas l oldu unu g sterecek bir k lavuz, bir el kitab asl nda

  • Best Read [Metin And] ✓ 16. Yüzyılda İstanbul: Kent-Saray-Günlük Yaşam || [Science Book] PDF ✓
   297 Metin And
  • thumbnail Title: Best Read [Metin And] ✓ 16. Yüzyılda İstanbul: Kent-Saray-Günlük Yaşam || [Science Book] PDF ✓
   Posted by:Metin And
   Published :2020-04-18T21:31:06+00:00

  About "Metin And"

  1. Metin And

   17 Haziran 1927 de stanbul da do du Galatasaray Lisesi ni 1946 , stanbul niversitesi Hukuk Fak ltesi ni 1950 bitirdi Bir s re ngiltere de ve Almanya da bulundu Yurda d n te Kavakl dere araplar nda y neticilik yapmaya bir yandan da m zik, bale, opera, tiyatro ve edebiyat konular nda yaz lar yazmaya ba lad Pazar Postas , Ulus ve Forum ilk d nem yaz lar n n yay mland yerlerdir Rockefeller Vakf n n bursuyla bale, opera ve tiyatro e itimi i in New York a gitti Bir s re sonra Forum dergisini ve yay nlar n y netmeye ba lad Ulus gazetesindeki yaz lar 15 y l boyunca devam etti Kurulu undan itibaren Ankara niversitesi Dil ve Tarih Co rafya Fak ltesi Tiyatro B l m nde otuz y l a k n bir s re retim g revlisi, retim yesi olarak al t ve 1994 te emekli oldu Emekli olduktan sonra eski kitaplar n n yeni bas mlar ve yeni kitaplar n n haz rlanmas yla me gul olan And, 30 Eyl l 2008 de Ankara da ld.

  259 thoughts on “16. Yüzyılda İstanbul: Kent-Saray-Günlük Yaşam”


  Leave a Comment

  Your email address will not be published. Required fields are marked *