Anka Kuşu: Erdal İnönü Anlatıyor

Anka Ku u Erdal n n Anlat yor Erdal n n Anlat yorErdal Bey den en ok akl mda yer eden zellikler Kar s ndakinin mevkii ya unvan ne olursa olsun herkese e it ve bonk rce da lan samimi bir kibarl kOturdu u odadan bindi i arabaya

 • Title: Anka Kuşu: Erdal İnönü Anlatıyor
 • Author: Can Dündar
 • ISBN: 9789750715303
 • Page: 188
 • Format: Paperback
 • Erdal n n Anlat yorErdal Bey den en ok akl mda yer eden zellikler Kar s ndakinin mevkii, ya , unvan ne olursa olsun herkese e it ve bonk rce da lan, samimi bir kibarl kOturdu u odadan bindi i arabaya, giydi i k yafetten se ti i s zc klere de in uzanan, hayranl k uyand ran bir sadelikD nya literat r ne girmi akademik al mas i in bile, Asl nda yeni bir eyErdal n n Anlat yorErdal Bey den en ok akl mda yer eden zellikler Kar s ndakinin mevkii, ya , unvan ne olursa olsun herkese e it ve bonk rce da lan, samimi bir kibarl kOturdu u odadan bindi i arabaya, giydi i k yafetten se ti i s zc klere de in uzanan, hayranl k uyand ran bir sadelikD nya literat r ne girmi akademik al mas i in bile, Asl nda yeni bir ey de ildi, diyecek kadar zg ven y kl bir tevazuArt g ler y z, al kanl k ve n ktedanl kBu son s yle isi nde, onun kamuoyunun yak ndan bildi i bu zelliklerine ilaveten d nyaya, inan sistemine, l me dair fikirleriyle tan p filozof yan n da ke fedeceksiniz.12 Eyl l siyaseti, i te b yle bir insan veto etti.Siyasetin bug nk k s rl ndan yak n rken, unutmamam z gereken bir ayr nt buAnka Ku u, Can D ndar n Erdal n n yle yapt nehir s yle i Ayn zamanda da, Erdal n n yle yap lan son s yle i ocuk g z yle Atat rk ve smet n n aras ndaki ili kiye tan k olmu kinci D nya Sava ve demokrasiye ge i d nemini, darbeleri ya am bilimsel al malar n n yan s ra ok kritik d nemlerde b y k niversitelerde de kanl k ve rekt rl k gibi g revler stlenmi siyasete at larak T rk soluna nemli katk lar yapm kibar, sade, tevazu sahibi, n ktedan ve filozof Erdal n n , herkesin ok iyi tan d , i ten ve sade tavr yla kendini anlat rken, tarih yaz yor.

  • [PDF] ò Unlimited ✓ Anka Kuşu: Erdal İnönü Anlatıyor : by Can Dündar ×
   188 Can Dündar
  • thumbnail Title: [PDF] ò Unlimited ✓ Anka Kuşu: Erdal İnönü Anlatıyor : by Can Dündar ×
   Posted by:Can Dündar
   Published :2019-04-17T15:39:27+00:00

  About "Can Dündar"

  1. Can Dündar

   Ara t rmac , gazeteci ve belgesel yap mc s.Lise renimini Ankara Atat rk Lisesi nde ger ekle tirdi 1982 y l nda Ankara niversitesi Siyasal Bilgiler Fak ltesi Bas n Yay n Y ksek Okulu ndan mezun oldu 1979 dan itibaren s ras yla Yank , H rriyet, Nokta, Haftaya Bak , S z ve Tempo da al t 1986 da ngiltere de London School of Journalism i bitirdi Orta Do u Teknik niversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fak ltesi Siyaset Bilimi ve Kamu Y netimi b l m nde siyaset bilimi dal nda y ksek lisans n 1988 de, ayn b l m nde doktoras n 1996 da tamamlad Televizyona 1988 de TRT de Seynan Levent ile ba lad 1989 da 32 G n de al maya ba lad.K e yazarl 1994 te Akt el de ba lad Ayn y l g nl k k e yaz lar yazmaya ba lad Yeni Y zy l gazetesinde be y l al t 1999 Ocak ndan 2000 Aral k sonuna kadar Sabah gazetesinde k e yazarl yapt 2001 Ocak ay nda Milliyet gazetesinde, ADA ba l kl k e yaz lar na ba layan D ndar, bir yandan da NTV televizyonunda Canl Gaste isimli program sunuyordu.Kanal n h k mete yak nla ma abas y z nden muhalif gazetecilerin g revlerine son vermeye ba lamas ile Can D ndar NTV den kovuldu.Bir s re sonra Art 1 TV de program yapmaya ba layan Can D ndar kanal patronunun haberlerine kar t gerek esi ile ekibiyle birlikte istifa etti.Gezi Eylemleri s recinde h k met kar t s ylemleri y z nden 1 A ustos 2013 g n Milliyet gazetesinden de kovulan Can D ndar, k sa bir s re BirG n gazetesinde yazd ysa da Cumhuriyet gazetesi ile anla t ve yaz lar na Cumhuriyet te devam etmektedir.

  742 thoughts on “Anka Kuşu: Erdal İnönü Anlatıyor”

  1. Çocukluğum ve gençliğimde çok büyük saygı, sevgi duyduğum ve örnek aldığım (benim gözümde) ideal bir insanla yapılan bir söyleşi bu kitap; okurken de çok büyük keyif aldığımı hatırlıyorum.Yakın tarihe küçük anektodlar aracılığıyle ışık tutuyor kitap; ama asıl amacı bu değil. Güzel bir insanın dünyaya duru, nükteli, olgun, yüce gönüllü ve mütevazi bakışını okuyorsunuz.


  2. Kitap Erdal İnönü ve babası İsmet İnönü'nün yaşadıklarına ve bu çerçevede yakın geçmişe dair önemli bilgiler sunuyor. Erdal İnönü her ne kadar geçmişe dair siyasete ilişkin birçok anıya genel geçer açıklamalar getirse de, kitapta Erdal İnönü'nün bilim adamı yapısı ve naifliği dikkat çekiyor.Bazı önemli konularda, bu konuya ilişkin nasıl net konuşamaz ve herhalde şöyle olmuştur diye cevap verse de, bunda onun bilim adamı vasfının etkili olduğunu d [...]


  3. "Güzelsin biliyorumyerde gökte yoktur eşinAma benim de gençliğim varo da bir defa gitti mi geri gelmezSöyle bana Anka kuşubir ömrü adamaya değer misin?"


  Leave a Comment

  Your email address will not be published. Required fields are marked *