De Groote Oorlog: Het Koninkrijk België tijdens de Eerste Wereldoorlog

De Groote Oorlog Het Koninkrijk Belgi tijdens de Eerste Wereldoorlog Op augustus viel het grootste invasieleger tot dan toe ooit gemobiliseerd een klein en weinig oorlogsbereid buurland binnen En zo begon voor Belgi de Groote Oorlog Een oorlog die leek op die v

 • Title: De Groote Oorlog: Het Koninkrijk België tijdens de Eerste Wereldoorlog
 • Author: Sophie De Schaepdrijver
 • ISBN: 9789025424329
 • Page: 407
 • Format: None
 • Op 4 augustus 1914 viel het grootste invasieleger tot dan toe ooit gemobiliseerd, een klein en weinig oorlogsbereid buurland binnen En zo begon voor Belgi de Groote Oorlog Een oorlog die leek op die van andere landen en toch ook weer niet Belgi s Eerste Wereldoorlog verliep op twee fronten in de modder van de IJzer en in het bezette land Loopgraven n bezetting, gifgOp 4 augustus 1914 viel het grootste invasieleger tot dan toe ooit gemobiliseerd, een klein en weinig oorlogsbereid buurland binnen En zo begon voor Belgi de Groote Oorlog Een oorlog die leek op die van andere landen en toch ook weer niet Belgi s Eerste Wereldoorlog verliep op twee fronten in de modder van de IJzer en in het bezette land Loopgraven n bezetting, gifgas n dwangarbeid, of twee oorlogen in n 14 18 was voor Belgi , wellicht meer nog dan voor andere landen in Europa, de erfzonde van de twintigste eeuw.

  • [PDF] Download Û De Groote Oorlog: Het Koninkrijk België tijdens de Eerste Wereldoorlog | by ↠ Sophie De Schaepdrijver
   407 Sophie De Schaepdrijver
  • thumbnail Title: [PDF] Download Û De Groote Oorlog: Het Koninkrijk België tijdens de Eerste Wereldoorlog | by ↠ Sophie De Schaepdrijver
   Posted by:Sophie De Schaepdrijver
   Published :2020-06-13T13:01:02+00:00

  About "Sophie De Schaepdrijver"

  1. Sophie De Schaepdrijver

   Sophie de Schaepdrijver is een Belgische historica Zij publiceert over migratie, 19e eeuwse steden, nationalisme, cultuur en de Verenigde Staten.Sophie de Schaepdrijver in de Nederlandstalige nlpedia wiki Sophie_dSophie de Schaepdrijver is a Belgian historian She publishes on migration, the 19th century cities, nationalism, culture and the United States.Sophie de Schaepdrijver in the English enpedia wiki Sophie_d

  730 thoughts on “De Groote Oorlog: Het Koninkrijk België tijdens de Eerste Wereldoorlog”

  1. Dit is een mooi naslagwerk waar ik veel van heb geleerd. Het lezen van dit boek heb ik gecombineerd met een bezoek aan museum M te Leuven. De expositie "Ravage" is een aanrader, zeker gecombineerd met een gesproken uitleg.Ook was het interessant om te lezen over Camille Huysmans waar mijn tante, geboren in 1914 en haar ganse leven overtuigde socialiste, zo lirisch en overtuigend kon over praten. Tot aan haar dood in 2010 citeerde zij hem.Dit boek heb ik gelezen na "Oorlog en terpentijn" van Stef [...]


  2. Zeer grondig naslagwerk. Naar het einde toe, soms wat stroef geschreven. Sommige figuren die aan bod komen verdienen meer inleiding/omkadering.


  3. "De Groote Oorlog" stond al op mijn leeslijstje sinds 1997, het jaar van verschijnen. Destijds werd het boek bejubeld, maar dat was misschien omdat de belangstelling voor de eerste wereldoorlog wat was weggedeemsterd en er vrij weinig nieuws werd gepubliceerd. Het boek vulde een leemte: een modern en grondig overzicht van WOI in België. Minder dan 350 bladzijden en je weet weer alles over de veldtocht in 14, het terugplooien van het Belgisch leger op Antwerpen en dan achter de Ijzer, de mythe v [...]


  4. Sophie De Schaepdrijver duikt in de trukendoos van de romanschrijver voor deze vlotte, boeiende en toegankelijke geschiedenis van de Grote Oorlog. Daarbij ontmijnt ze enkele flamingantische mythes, zoals de potsierlijke veronderstelling dat de Vlaamse frontsoldaten zo dom waren dat ze de (Franse) commando's niet verstonden. De Schaepdrijver schuwt de duidelijkheid niet en formuleert daarom graag sterk. Toch slaagt ze erin om, ondanks het beperkte volume van het boek, een genuanceerd verhaal te v [...]


  5. Het boek geeft een goed beeld van het leven van 'de burger' tijdens WOI, dus niet voor degene die een uitgebreide militaire uiteenzetting wil. Ook een grote nadruk op de flamenpolitik. Vlot leesbaar!


  6. Een aantal anekdotes over de impact van de oorlog en de bezetting in België voor de doorsnee inwoners maken indruk en maken dit boek sowieso de moeite van het lezen waard.Daarnaast mag opgemerkt worden dat de titel van het boek helemaal niet de lading dekt. Of eigenlijk: de titel suggereert een veel grotere lading, terwijl de focus erg ligt op de flamenpolitiek van de Duitsers en hoe de Vlamingen daarmee omgingen.Verder vind ik het boek helemaal niet goed geschreven: veel samengestelde zinnen m [...]


  7. 'De Groote Oorlog' is een briljante samenvatting over het wedervaren van België in '14-'18. Maar ook in het eerste hoofdstuk geeft De Schaepdrijver een schitterend overzicht van het land in de tweede helft van de negentiende eeuw.De auteur bespreekt bovendien uitvoerig de geschiedenis van het Vlaams-nationale gedachtengoed van voor, tijdens en na de oorlog. Ze doet dat bewust, omdat vandaag de dag daaruit de belangrijkste lessen getrokken kunnen worden, met name dat er een groot gevaar schuilt [...]


  8. Interessante lectuur. Toch bleef ik wat mijn honger zitten. Het boek start sterk met een gedetailleerde beschrijving van de vooroorlogse situatie en de aanloop naar het oorlogsgeweld. Vervolgens wordt je meegezogen in de oorlogsverrichtingen en dito gruwel. Eens de oorlog zich ingraaft in de stellingoorlog aan de Ijzer, verschuift de aandacht van het boek steeds meer naar de strijd voor de vernederlandsing. De vaart gaat dan ook wat uit het boek en het wordt een pak zwaarder op de hand. Ik bleef [...]


  9. Een van de Belgische soldaten die om politieke redenen de linies oversteekt om te deserteren, heette De Schaepdrijver, wat volstaat om de indruk te wekken dat het boek niet alleen een zeer leesbare en leerrijke round-up is van wat de Eerste Wereldoorlog in België teweegbracht, maar ook het eindresultaat van een familiale obsessie met de erfenis van een misbegrepen (en misbegrijpend) Flamingantisme, dat er (ook al in de Eerste Wereldoorlog) geen graten in zag om met de Duitse bezetter samen te w [...]


  10. De auteur slaagt erin een zeer boeiende synthese te maken van het historisch onderzoek naar de Eerste Wereldoorlog. Het boek is zeer vlot geschreven en dus zeker een aanrader voor iedereen die iets meer wel weten over België in de "groote oorlog".


  11. Heel interessant, vooral omwille van haar visie op de culturele problemen van een tweetalig land, dat België heet. Wat het activisme betekende en welke rol de Duitse instanties tijdens die eerste wereldoorlog hebben gespeeld.


  12. Het standaardwerk over de Eerste Wereldoorlog aan het IJzerfront. Zeer gedocumenteerd. Zeer levendig beschreven. Geeft een zeer goed beeld van wat de Belgische, Franse en Engelse soldaten aan het front hebben meegemaakt, hoe ze behandeld werden, hoe ze afzagen. Een absolute aanrader.


  13. 'De Groote Oorlog' is een heldere, goed leesbare studie over een complexe, door propaganda en geweld bestookte periode in de geschiedenis van ons land.Het boek leert oordelen en bewijst dat veroordelen in de meeste situaties vrijwel onmogelijk is.


  14. Geen makkelijke lectuur; maar het heeft me heel wat inzicht gegeven in deze materie. Doorbijten werd beloond.
  Leave a Comment

  Your email address will not be published. Required fields are marked *